Saját törvényeit sem tartja be az Orbán-kormány
2017. augusztus 26. írta: Dr. Sándor Zsuzsa

Saját törvényeit sem tartja be az Orbán-kormány

A kormány meghosszabbítaná a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, pedig annak elrendeléséhez nincs törvényes indoka.

1_kep.jpg

A Magyar Honvédség Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelékében (MH AIAK) szolgálatot teljesítő katonák járőröznek BTR 80-as páncélozott szállító harcjárművekkel a magyar-szerb határnál, Röszke és Ásotthalom térségében, az ideiglenes műszaki határzár mellett 2016. március 19-én. MTI Fotó: Ujvári Sándor

Pintér Sándor belügyminiszter a kormány pénteki ülésén javaslatot tett a 2015. szeptember 15-én kihirdetett, azóta többször meghosszabbított – jelenleg szeptember 7-ig érvényes – „tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” meghosszabbítására. A kormány erről jövő héten annak ellenére dönt, hogy az idevágó törvény szerint azt csak akkor lehetne elrendelni, ha a Magyarországra érkezők száma havi átlagban meghaladja a napi ötszázat.

A Helsinki Bizottság által közzétett statisztikai adatok szerint az év első hét hónapjában 12215 migráns lépett magyar földre a kormány szerint hermetikusan lezárt déli határon, azaz napi átlagban 57-en. Nagyjából tizedannyian, mint amennyit a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséhez a törvény feltételül szabja.

Azaz, a hatályos magyar jog szerint nincs törvényes indoka a válsághelyzet fenntartásának.

Ennek fényében még kevésbé érhető a kormány felháborodása a menekültpolitikáját ért külföldi bírálatokra és a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) elmarasztaló ítéleteire. Magyarország többnyire azért veszít pereket, mert a bíróság az elé tárt ügyekben úgy ítélte meg: a magyar kormány sem az ország hatályos törvényeit, sem pedig az általa aláírt nemzetközi egyezmények rendelkezéseit nem tartotta be.

Különösen igaz ez az állam menekültügyi gyakorlatára, amely nemcsak az ország tekintélyét rombolja, hanem a vesztes perekben megítélt kártérítések miatt sokba is kerül az adófizetőknek. A vesztes perek jelentős részét menekültüggyel kapcsolatos jogsértések miatt indították Magyarország ellen.

A kormány 2013 óta folyamatosan szigorítja a migránsokra és menekültekre vonatkozó szabályokat. 2013-ban – elsőként Európában – bevezette a „menekültügyi őrizet” sajátos jogintézményét, majd a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Később bevezették a „nyolc kilométeres szabályt”, aminek az a lényege, hogy a rendőrség a szerb-magyar határtól nyolc kilométeren belül elfogott migránsokat visszakényszerítheti a határkerítés mögé, amivel lehetetlenné teszik számukra a menedékkérelmük benyújtását.

2_kep.jpg

MTI Fotó: Balogh Zoltán

Ez utóbbi két szabályt később már úgy alkalmazták, hogy a tömeges migráció okozta válsághelyzet kihirdetése után már nem csak a határtól számított nyolc kilométeren belül, hanem az ország egész területén elfogott migránsok azonnal kitoloncolhatók lettek. Majd konténerekből felállították az úgynevezett tranzitzónákat, ahonnan a menekültek szabadon csak Szerbia felé távozhatnak.

Bár a szigorítások a kormány menekültpolitikájából fakadnak, a menekültügyi őrizet intézményének a bevezetését azonban minden bizonnyal egy strasbourgi döntés váltotta ki.

Az Al-Tayyar Abdelhakim kontra Magyarország ügyben 2012. október 23-án lett jogerős az Emberi Jogok Európai Bíróságának az ítélete. Az akkor 27 éves palesztin a libanoni kormány által a palesztin menekültek részére kiállított, meghamisított okmánnyal igazolta magát a magyar hatóságok előtt.

A hamis irata miatt kiutasították Magyarországról és visszaküldték Ukrajnába, mert közvetlenül onnan érkezett. Idegenrendészeti őrizetbe vették, melynek

72 órás tartamát a bíróság több alkalommal hónapokkal meghosszabbította.

Közben a palesztin férfi menedékkérelmének elbírálása is folyamatban volt. Al-Tayyar Abdelhakim többször tiltakozott fogvatartása ellen, kérte, hogy nyitott befogadó állomáson helyezzék el. Az akkor hatályos menedékjogi törvény alapján jogában állt volna nyitott befogadó állomáson kivárni az eljárás lezárását. A palesztin férfi a strasbourgi bírósághoz fordult jogorvoslatért.

Az emberi jogi bíróság megkeresésére a magyar kormány azzal érvelt, hogy a magyar jog szerint egy harmadik országbeli állampolgár idegenrendészeti őrizetbe vehető annak érdekében, hogy kiutasítását végre lehessen hajtani. Rámutattak továbbá arra, hogy ha nem veszik őrizetbe, nem lehet megakadályozni, hogy az országba illegálisan érkező személy szabadon mozoghasson a schengeni térségben. A kormány álláspontja szerint ezeknek a céloknak akkor is érvényesülniük kell, ha az illető időközben menedékjogi kérelmet nyújtott be és annak vizsgálata még folyik.

Az Al-Tayyar Abdelhakim által indított perbe bekapcsolódott az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága is. Az ő álláspontjuk szerint sem az emberi jogok, sem a menekültjog, de még a magyar nemzeti jog sem teszi lehetővé, hogy egy menedékkérőt kiutasítsanak, vagy kitoloncoljanak az országból addig, amíg menedékjogi kérelmét jogerősen nem bírálták el és nem állapították meg, hogy nincs szüksége nemzetközi védelemre. Rámutattak továbbá, hogy a magyar jog csak akkor engedi az őrizetbe vételt (igazgatásrendészeti őrizet), ha a kitoloncolás végrehajtható. Márpedig amíg folyik a menedékjogi eljárás, a kitoloncolást nem lehet végrehajtani.

3_kep.jpg

Egy migráns mutatja kiutasításáról szóló végzését a röszkei határátkelőnél kialakított áteresztési ponton 2015. szeptember 18-án. Fotó: MTI Fotó: Rosta Tibor

A strasbourgi bíróság eljárása precedens jogon alapul. Al-Tayyar Abdelhakim perében egy korábbi, ugyancsak Magyarország ellen hozott döntés volt a precedens, a Lopko és Toure kontra Magyarország ügy, melyben a magyar hatóságok ugyanazokat a hibákat követték el, mint a palesztin férfi esetében. Mindkét perben 10-10 ezer eurót ítéltek meg a menekültek javára.

A bíróság kimondta: mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra.

Szabadságától senkit sem lehet megfosztani, kivéve, ha az illetőt valamilyen bűncselekmény elkövetéséért a bíróság elítélte, előzetes letartóztatásba helyezte. De akkor is csak a nemzeti és a nemzetközi jog szerint is törvényesnek minősíthető eljárásban rendelhető el a fogva tartás.

Az Emberi Jogogok Európai Egyezményének megsértése miatt jelenleg is folyik eljárás Magyarország ellen, igaz, még az ítélet nem jogerős, mert az állam fellebbezett, bár a bíróság gyakorlatát ismerve, nem sok esély van a döntés megváltoztatására.

2016-ban Strasbourg 100 kérelmező ügyében 41 érdemi döntést hozott, és ezek közül 40 esetben döntött Magyarország ellen.

Hatalmas politikai felháborodást váltott ki kormánykörökben az Ilias és Ahmed kontra Magyarország perben született ítélet. Két bangladesi állampolgár indított eljárást a magyar állam ellen, amiért szerintük a nemzetközi jogot és egyezményeket súlyosan sértő eljárásban bírálták el menedékkérelmüket.

Mindketten 2015. szeptember 15-én érkeztek meg Görögországon, Macedónián és Szerbián keresztül a magyar-szerb határszakaszon lévő röszkei tranzitzónába. Még aznap benyújtották menedékjogi kérelmüket. A tranzitzónát Magyarország irányába nem hagyhatták el.

Kérelmüket órákon belül elutasította a menekültügyi hatóság és kiutasította őket az országból, azon az alapon, hogy Szerbia biztonságos harmadik országnak minősül. A bangladesiek bíróság előtt támadták meg a hatóság döntését, melyet később az illetékes magyar bíróság hatályon kívül helyezett. A megismételt menekültügyi eljárás ugyanúgy végződött, mint az eredeti, és ezt már a bíróság is rendben lévőnek találta. A két bangladesi férfit kitoloncolták Szerbiába.

roszkei_tranzitzona.jpg

Kép: Átlátszó blog - Atlatszo.hu

Az eljárás azonban Strasbourgban folytatódott. A EJEB elsőfokú ítéletében kimondta, hogy Magyarország megsértette a két bangladesi szabadsághoz való jogát. A tranzitzónában való őrizettel az ott tartózkodókat anélkül fosztják meg a szabadságuktól, hogy bármilyen jogi eljárást lefolytatnának. Így – eljárás hiányában – jogorvoslattal sem élhettek.

A bíróság nem fogadta el a kormánynak azt az érvelését, hogy a bangladesiek szabadon távozhattak volna Szerbia felé. Ha ugyanis ezt teszik,

a magyar hatóságok azonnal megszüntetik a menedékjogi eljárást, anélkül, hogy a kérelmüket érdemben kivizsgálnák.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) jelentése szerint 2016 végén szerte a világban mintegy 65,5 millió ember élt az otthonától erőszakkal elszakítva. Ebből a belső menekültek – azok, akik saját országukban találnak biztonságosabb helyet – száma több mint 40 millió. De még így is 2,8 millióan vannak a menedékkérők, akik nemzetközi oltalomban bíznak. A világ menekültjeinek fele gyerek. Tragikus módon tavaly nem kevesebb mint 75 000 olyan menedékkérelmet regisztráltak szerte a világon, amelyet egyedül, felnőtt kísérők nélkül utazó, illetve a szüleiktől elszakított gyerekek nyújtottak be.

gyerekek-unicef.jpg

UNICEF

Az EJEB elsőfokú ítélete szerint a bangladesiek esetében Magyarország megsértette menedékkérőknek a hatékony jogorvoslathoz való jogát. A tranzitzónában tartózkodók számára semmiféle jogi út nincs arra, hogy az ottani körülményeket kifogásolják, amiből egyenesen következik, hogy jogorvoslati lehetőségük sincs.

Megsértette továbbá az egyezmény azon rendelkezését is, miszerint „senkit sem lehet kínzásnak, vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni”, amikor anélkül tekintette Szerbiát biztonságos harmadik országnak, hogy figyelembe venné a különböző országjelentéseket és a kérelmezők által benyújtott bizonyítékokat.

Az EJEB azt is felrótta a magyar államnak, hogy az analfabéta kérelmezőknek minden tájékoztatást írásban adtak oda, meghallgatásuk előtt nem találkozhattak ügyvédjükkel, és az ügyvéd a meghozott határozat fordítását két hónap elteltével kapta meg, amikor a kérelmezők már rég nem tartózkodtak Magyarországon. Mindezekért Magyarországnak az ítélet szerint fejenként 18.705 euró (mintegy 5,8 millió forint) kártérítést és perköltséget kell fizetnie a panaszosoknak.

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára júniusban jelentette be, hogy Magyarország fellebbez a Bíróság ítélete ellen (erre az ítélet meghozatalát követő három hónapon belül van lehetőség). A magyar állam az ítélet valamennyi megállapítását vitatja, egyebek közt arra is hivatkozva, hogy a jelenlegi gyakorlat megváltoztatása növelné a terrorveszélyt. A fellebbezésben az állam azt kérte, hogy az ügyet az úgynevezett Nagykamara tárgyalja. Erre általában akkor van lehetőség, ha az ügy az egyezmény értelmezését érintő, vagy egyébként általános jelentőségű lényeges kérdést érint.

A Zoom kérdésére a strasbourgi bíróság sajtószolgálata közölte, hogy jelenleg folyamatban van a Nagytanács elé terjesztés iránti kérelem vizsgálata. Addig természetesen a 2017. március 14-én hozott ítélet nem végleges. A Nagytanács öt bíróból álló kollégiuma „kellő időben” dönteni fog a javaslatról. A sajtószolgálat pedig közleményt fog kiadni a döntésről.

sajto-istock.jpg

Kép: iStock

A bejegyzés trackback címe:

https://jog-asz.blog.hu/api/trackback/id/tr1312780450

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Gerilgfx 2017.08.26. 18:03:58

ha országunk etnikai, gazdasági, kulturális stabilitását és egységét kell megőrizni, a törvény betűje lényegtelenné válik.

Gerilgfx 2017.08.26. 18:31:47

@Dr. Sándor Zsuzsa: nagyon is komoly. 9 millió ember gondolja így, veled ellentétben.

Kampfer 2017.08.26. 18:38:23

@Dr. Sándor Zsuzsa: Egyrészt van igazság abban, amit kommentelő társam írt. Másrészt azért a törvény betűje azért ne legyen lényegtelen! Szerintem...

"A kormány meghosszabbítaná a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, pedig annak elrendeléséhez nincs törvényes indoka."

Akkor a törvényt kell módosítani. De a cél egyértelmű: jogi, fizikai, katonai és mindenféle műszaki eszközzel meg KELL akadályozni, hogy ide akár egyetlen koszhadék migráns is be tudja tenni a lábát! Illetve, ha már betette, akkor legyen jogi alapja annak, hogy megfogják és átrugdossák a kerítésen vissza, Szerbiába! Válsághelyzet van! Ezért KELL továbbra is fenntartani ezt az állapotot!

"A Helsinki Bizottság által közzétett statisztikai adatok szerint az év első hét hónapjában 12215 migráns lépett magyar földre a kormány szerint hermetikusan lezárt déli határon, azaz napi átlagban 57-en."

Személy szerint sajnálom, hogy ez a szervezet még egyáltalán működhet és szigorúan személy szerint azt is sajnálom, hogy ez a pardavimárta még egyáltalán szabad és él! De ismét látszik, hogy agyatlan és ostoba, áruló és hungarofób egy szervezet! Az, hogy létezik még egyáltalán a diktatúra létének egyenes cáfolata! De ez most mellékes. Amit ez az agyhalott nő és szervezete óbégat, az valami hasonló szituációval írható le:

- Olyan sok itt a légy és a szúnyog! Csukd már be az ablakot, vagy legalább a szúnyoghálót húzd le!
Ablak be, szúnyogháló le...
- Hm... Olyan meleg van... Nyisd már ki az ablakot! Jajjjj, ne szórakozz már a szúnyoghálóval...! Nincsenek is itt szúnyogok! Már napok óta egyet se láttam...

Azért nincsenek már annyian, mert le lett zárva a határ és szerencsére azt is visszapüfölik innen, aki át tudott jönni valahogy! De ezt az a pardavi is jól tudja, de elő kell adnia az ostoba jogvédőt, mert lehet egyet 'orbánozni' és addig is úgy tűnik, hogy van értelme a létezésének. Pedig...

"Azaz, a hatályos magyar jog szerint nincs törvényes indoka a válsághelyzet fenntartásának."

Tehát meg kell változtatni a törvényt! Már ezerszer írtuk itt is: nem az ember kell létezzen a törvényekért, a törvények kell szolgálják az embereket és a társadalmat! Amíg AKÁR CSAK EGY koszlidérc is be akarna jönni, az válsághelyzet, addig KELL a törvényi háttér, a kerítés, az aknamezők is (kellenének) és a géppuskások! És tökmindegy, hogy az ostoba jogvédők mit óbégatnak, vagy mit akarnak! Egy pardavi véleménye nem szabad, hogy számítson a nemzet és a közösség biztonsága és érdeke rovására! Örülnie kellene, hogy nem veszik végre elő a nemzetellenes tevékenysége miatt! Sajnos...

"A vesztes perek jelentős részét menekültüggyel kapcsolatos jogsértések miatt indították Magyarország ellen."

Ezeknek a veszteségeit az utolsó fillérig el kéne verni a pardavin, az ivánjúlián és a jeneiorsolyán! Sajnos ezek a 'személyek' és szervezetek nincsenek kellően szankcionálva! A szabadságukkal és vagyonukkal kellene feleljenek a bűneikért és az általuk okozott károkért!

"A kormány 2013 óta folyamatosan szigorítja a migránsokra és menekültekre vonatkozó szabályokat."

Nagyon helyesen és jól is teszi! A jelenlegi túlzott megengedő és liberális szabályozást is sokkal szigorúbb jogi intézkedésekkel és drasztikusabb, radikálisabb védekező intézkedésekkel kellene felváltani! A cél egyértelmű kell legyen: ide EGYETLEN MIGRI SE tudjon vagy akarjon belépni! Ha ez megvalósul, akkor célt értünk! Ezt BÁRMILYEN eszközzel el kell érni! Minden nap újabb bizonyítékot szolgáltat erre az élet (sajnos)!

"Az EJEB azt is felrótta a magyar államnak, hogy az analfabéta kérelmezőknek minden tájékoztatást írásban adtak oda..."

A szó elszáll, az írás megmarad... Analfabéta kérelmező??? Megalol...! Még a saját nyelvén se tudna írni-olvasni? Mi baja volt Szerbiában? Mi elől menekül???

"2016-ban Strasbourg 100 kérelmező ügyében 41 érdemi döntést hozott, és ezek közül 40 esetben döntött Magyarország ellen."

Jól mutatja mindez annak a koszhadék szervezetnek és széllibbant bíráinak a nézeteit, céljait és eszközeit is! Nagyon rég föl kellett volna rúgni minden olyan megállapodást, ami alapján az országot elő lehet venni ilyen senkiházi migrik és az áruló segítőik által! Ez tarthatatlan!!!

A két bangladesit pedig még a tranzitzónába sem lett volna szabad beengedni! Nincs indok, ami miatt az ilyeneket menekültnek kellene tekinteni! Az élet pedig bebizonyította (és még fogja is), hogy az ilyen migriket távol kell tartani BÁRMI áron! Hány embernek kell még meghalnia, míg az ilyen ostoba pardavimárták képesek lesznek felfogni, mit művelnek??? Bár, attól félek, hogy pontosan tudják, mit tesznek és mit kockáztatnak mindezzel! És erre (szerintem) nincs bocsánat!

Amit a kormány tesz ebben az ügyben, egyértelműen hasznos és pozitív! Függetlenül egyéb politikai tevékenységüktől, a migrikkel kapcsolatban alapvetően helyes a kormány álláspontja, bár szerintem túl megengedő! Azt kellene kijelenteni, hogy nem az illegális migráció a káros és veszélyes, hanem A MIGRÁCIÓ! Az élet bizonyítja. Sajnos...
Üdvözlettel: Kamp.

Kampfer 2017.08.26. 18:39:50

@Gerilgfx: Hát, ha annyian nem is, de egy releváns többség igen! És az élet írta forgatókönyv is azt bizonyítja, hogy akkor járunk jól, ha kerítések, aknamezők, falak és géppuskák, őrtornyok és érzékelők választanak el minket a migrihordáktól!!!
Kamp.

paragrafus 2017.08.26. 21:53:53

@Kampfer:
Én, mint ostoba jogvédő határozottan tiltakozom a törvények ilyetén való rendszeres megváltoztatása miattt.
Egyrészt nem lehet minden társadalmi helyzetre, kérdésre rendszeresen jogot alkotni, módosítani.
Másrészt sérti a jogbiztonságot az állandó, gyakori normamódosítás.
Harmadrészt nem mindig az a megoldás, hogy a törvényeket változtatjuk, mert így értelmét veszti a jogi szabályozások rendszerének jogintézménye. Azért vannak a törvények, hogy azokat kell betartani, amelyek léteznek. Mert az állandó módosításokkal kiüresedik a jogrendszer.
Alkotmányjogilag nem védhető, ha minden egyes esetben, minden egyes jogkérdéshez, az aktuálpolitikai szempontokhoz, a személyi érdekeltségekhez állandóan változtatjuk a törvényeket, Mert így felesleges betartani bármilyen törvényt, ha megtehetjük, hogy a törvénymódosításokkal alkalmazkodunk.

paragrafus 2017.08.26. 22:00:41

@Kampfer:
...."Már ezerszer írtuk itt is: nem az ember kell létezzen a törvényekért, a törvények kell szolgálják az embereket és a társadalmat!"...

Ez igaz, de nem olyan kontextusban, ahogy sugallmazod. A törvények mindenkire egyformán kell, hogy vonatkozzanak. Ha minden egyes egyedi esethez törvényt alkotnánk, vagy módosítanánk, akkor az azt is jelentené, hogy a törvény nem mindenkire vonatkozik, a törvénnyel próbálunk egyesek számára kivételeket és/vagy kiskapukat biztosítani. (Attól függően, hogy kiről van szó és melyik politikai oldalon.)
Pontosan a törvények rendszeres módosításával érte el ez a kormány (és oldotta meg), hogy egyeseknek, a saját holdudvarukból, kivételek legyenek, ne egyformán vonatkozzon rájuk a törvény.

paragrafus 2017.08.26. 22:13:05

@Kampfer:
....."Személy szerint sajnálom, hogy ez a szervezet még egyáltalán működhet és szigorúan személy szerint azt is sajnálom, hogy ez a pardavimárta még egyáltalán szabad és él! De ismét látszik, hogy agyatlan és ostoba, áruló és hungarofób egy szervezet! Az, hogy létezik még egyáltalán a diktatúra létének egyenes cáfolata! De ez most mellékes. Amit ez az agyhalott nő és szervezete óbégat".....

Szégyen és gyalázat, amit megengedsz magadnak. Amivel egyébként pont saját magadat cáfolod. Ugyanis ha ők nem lennének, akkor sokak nem tudnák pl. a jogaikat megvédeni, tehát te gyakorlatilag elvonnád másoktól a tisztességes eljáráshoz való jogot, a védekezéshez való jogot, elvonnád a rendeltetésszerű joggyakorlás alkotmányos jogelvét, diszkriminációt követsz el, a hatalommal való visszaélésre bujtogatsz. Arról nem is beszélve, hogy ezzel a megnyilvánulásoddal megsértetted mások emberi méltóságát, becsületét, megrágalmazol másokat.
Képzeld el, hogy a te gondolatmenetedet követve és meg azt követelném, hogy változtassák meg a törvényt úgy, hogy ezért a megnyilvánulásodért legalább életfogytiglant kaphassál. Megkérdőjelezd mások szabadságát és az élethez való jogát. Az, hogy sajnálod, hogy valaki egyáltalán él, olyan súlyú az én szememben, hogy azért kb. az életfogytiglan lenne arányban.
De hát aki a diktatúra támogatója, annak mindezt hiába mondom.
Egász addig, amíg - esetleg - te nem fogsz olyan helyzetbe kerülni, hogy egyedül a jog fog tudni megvédeni.
Ilyen brutálisan sértő megnyilvánulás után megérdemelnéd, hogy ezért a megjegyzésedért felelősségre vonjanak. És kívánom neked, hogy ne álljon rendelkezésedre a jog, hogy megvédjen.

Kampfer 2017.08.26. 22:21:49

@paragrafus: Magánvéleményemet írom le akkor veled kapcsolatban is! Én, mint egyszerű állampolgár pedig tiltakozom ellened, mint olyan jogvédő ellen, aki az okoskodásával veszélynek teszi ki az országot, a belső rendet és az emberek biztonságát! Ostoba módon töketlenkedtek a jogszabályokkal, miközben a jogászkodás közepette föl sem méritek, milyen veszélynek teszitek ki a társadalmat és a polgárokat! Elfogadhatatlannak és vállalhatatlannak tartalak titeket és mint magánszemély már nagyon régóta szükségesnek érzem, hogy vegyenek elő minden jogvédőt és SZEMÉLYESEN vonják felelősségre azért a károkozásért és veszélyeztetésért, amit műveltek! Volt 27 év, ami bebizonyíthatta volna a jogállam és a jog fennhatóságának az értelmét és az előnyeit! Helyette mit kaptunk? A társadalomtól teljesen elszakadt jogrendet, igazságszolgáltatás helyett joggyakorlatot, gennyesre hízó ügyvédek hadait, teljes társadalmi csoportok eltávolítását bármilyen jogi egyenlőség lehetőségétől! Jogászok ámokfutását a parlamenttől kezdve egészen a gazdasági életet uraló magáncégekig! A jogalkotás és joggyakorlat fegyverével nagyobb károkat okoztatok a társadalomnak, mint két itt állomásozó szovjet hadsereg! De ez még mind semmi! Ezzel valahogy még együtt élt az ember, ha betartott némi írott és íratlan törvényeket és nem hordott gárdamellényt vagy nem próbálta meg megvédeni magát és javait, családját a cigányoktól! De nem! Neked és a hozzád hasonlóknak ez nem volt elég! Ostoba jogvédőként nekiálltatok és az állam és az ország, a társadalom érdekeivel ellentétesen mindenféle jöttment, koszhadt idegen bűnözőket védtek ezerszámra, miközben az élet minden héten megmutatja, milyen veszélynek tehetitek ki ezzel nem csak az országot, de egyes polgárokat is! Én meg ellened tiltakozom és az ellen is, hogy jelenleg sajnos nincs jogi lehetőség ELLENED is bármilyen eszközzel fellépni! Neked is felelned kellene a szabadságoddal, vagyonoddal, a karriereddel, mindeneddel azért a tevékenységért, amit ostoba jogvédőként elkövetsz az ország és a polgárok ellen! Sajnos mindezt úgy teheted meg, úgy veszélyeztetsz másokat, hogy ezért nem kell számot adnod...
A leghatározottabban elutasítom a véleményed és szerintem egyszerűen a saját aknamunkád háborítatlansága érdekében bújsz olyan fogalmak mögé, mint 'jogbiztonság' és 'normakövetés' vagy 'normamódosítás'! Egy fészkes fenét, kedves jogvédő! Jelenleg nem a jogbiztonságról megy a vita Európa egyes részein, hanem arról, hogy halálra gázolnak-e, vagy sem! Lelövöldöznek-e egy kávézó teraszán, vagy sem! Felrobbantanak-e a metrón, vagy sem! Az Égieknek (vagy a kormánynak?) hála, itt még erről nem kell olyan mértékben tartani, mert szerencsére nincs a koszhadék migriknek itteni bázisa, nincs párhuzamos társadalom, amely háttérként szolgálhatna nekik és kezelhető a biztonsági kockázat, amit jelentenek! De te, a pardavi, a zsohár, az iván és hasonló ostoba jogvédők ez ellen tesztek nap, mint nap! Csak a magánvéleményem írom, mikor azt mondom, hogy ezért személyesen kellene felelnetek! És amikor ilyen kockázattal nézünk szembe, akkor qrvára nem az a mérvadó, hogy egy egyébként teljesen értelmes és észszerű döntés 'alkotmányjogilag' mennyire felel meg, avagy sem! Itt nem egy családjogi vagy büntetőjogi anomáliáról beszélünk, hanem kőkeményen arról, hogy jogi háttérrel biztosítsuk azt, hogy ide EGYETLEN KOSZOS MIGRI SE tehesse be a lábát, vagy ha már betette, akkor üssék vissza a szerbekhez! És ha ennek érdekében félévente módosítani kell egy koszos törvényt, akkor tegyék! És ha egyszer ennek érdekében majd elő lehet venni a pardavimártákat, zsohárzsuzsákat, hát akkor tegyék! Személy szerint arra a pártra fogok szavazni, azt az erőt fogom támogatni, amely a lehető legdrasztikusabban, legerőszakosabban és leghatározottabban fog fellépni ellenük és ellened is! Inkább legyen kevesebb párszáz jogvédővel, mint legyen több párezer migrivel! Hol voltál, mikor a déli határ mentén a migrik pusztították a gazdák földjeit? Hol voltál, mikor két éve szétqrták a lakókörnyezetemet? Hol voltál akkor, mikor szénnéhazudozták Európát rendőri erőszakot kiáltva, miközben videók bizonyították a hazugságaikat? Hol voltál akkor, mikor rendőröket és bv-seket hurcoltak meg egy-egy kiprovokált pofon után? Hol voltál akkor, mikor 10-11 évi jövedelmemet kellett kifizetnie az államnak egy ilyen nyomorult koszlidérc részére bármilyen ok nélkül???Hol voltál akkor, amikor agyhalott megállapodásokat írunk alá és közröhejes egyezmények ratifikálása miatt kellett volna gondolkodni??? Jaaa, akkor magad is biztos örömködtél a pardaviékkal, mi? Nos, ezért szerintem nem jogbiztonság járna neked, hanem valami egészen más! Persze ez csak az én magánvéleményem, de ezek szerint fogok szavazni és ilyen politikát fogok támogatni a jövőben. Mert ami ellenetek születik és ami nektek fáj, az a társadalomnak mindenképpen csak jobb lehet! Az elmúlt években bizonyítottatok, sokkal jobb lenne a világ nélkületek! Minden értelemben... Szerintem...
Kamp.
Kamp.

Kampfer 2017.08.26. 22:26:32

@paragrafus: Ott figyel, hogy 'szerintem'...! Ami magánvéleményt tükröz. Ott figyel, 'személy szerint én...' gondolom..., stb. Mindez magánvélemény! És minden lehetőség adott ahhoz, hogy ez legyen a véleményem! Aminek nyilván oka is van. Természetesne bírónőnek joga és lehetősége, hogy a kommentemet törölje. Meg is teheti, így írtam, hogy én ezzel tisztában is vagyok. Ami pedig a 'diktatúrával' kapcsolatos gondolatmeneted illeti, nos az értékelhető közbiztonság, egy határozott és erős állami intézkedés és a 'diktatúra' között azért van néhány fokozat! Szerintem ezzel tisztában kellene lenned neked is!
Üdv: Kamp.

Kampfer 2017.08.26. 22:37:42

@paragrafus: "Megkérdőjelezd mások szabadságát és az élethez való jogát."

És ugyan, hol...?

"Az, hogy sajnálod, hogy valaki egyáltalán él, olyan súlyú az én szememben, hogy azért kb. az életfogytiglan lenne arányban."

Ez rólad szól, nem a jogról. Mellesleg, nem kipattant a fejemből, egyszerűen tettek érte az említett személyek és szervezetek! Igen, tettek érte!

"De hát aki a diktatúra támogatója, annak mindezt hiába mondom."

Nos, ez ismét csak rólad szól, illetve talán a szövegértésedről. Nyilván a diktatúra támogatója ír olyat megjegyzést, melyben azt írom, hogy 'azt a politikai erőt fogom támogatni...', illetve: 'arra a pártra fogok szavazni...'! Ez nyilván a diktatúrákra jellemző formula... Valamit nagyon benéztél szerintem!

És ismét leírom neked, hátha kimaradt: bírónő egyrészt törölhet is, illetve ki is tilthat engem a blogjáról! Ennek tudatában olvasom a blogját, illetve írok (néha) kommenteket is. Van, mikor nem értek vele egyet és van, amikor igen! Ez ilyen...
Kamp.

Kampfer 2017.08.26. 22:44:52

@paragrafus: "Ha minden egyes egyedi esethez törvényt alkotnánk, vagy módosítanánk, akkor az azt is jelentené, hogy a törvény nem mindenkire vonatkozik, a törvénnyel próbálunk egyesek számára kivételeket és/vagy kiskapukat biztosítani."

Ebben igazad van. Ebben nincs vita közöttünk. A vita abban van, hogy az említett esetben az elérni kívánt cél és az ezt lehetővé tévő jogi szabályozás gondolom nincs összhangban. Mivel nem vagyok jogász, ennek szakmai részét bírónő nyilván jobban ismeri nálam. Amiben vita van részemről, az az elérendő cél és az ezt szolgáli jogi környezet. Szerintem úgy kell megalkotni a jogi környezetet, hogy az elérendő célt és a szükséges intézkedéseket lehetővé tegye és ne korlátozza! Az egy jogos kérdés, hogy mindezt miért nem sikerült első avagy második kísérletre sem összehozni...! Ha így tesszük fel a kérdést és bírónő is így tenné fel, akkor ebben egyet is értenék vele (is)! Ami számomra fájó, hogy ismét csak az érződik, hogy 'jaj szegény migránsok...', 'jaj szegény ahmed...'! Miközben nem beszélünk a kockázatokról, a társadalmi hatásokról, a figyelmezető jelekről és mindarról, amit ez a jelenség nyugaton okozott! Miért nem tud ezért küzdeni egy magyar jogvédő??? Miért előbbre való egy bangladesi egy jogvédő számára, mint egy ásotthalmi tanyatulajdonos??? Ezt mondd meg nekem! És ezt miért nem magyarázza el hosszú évek óta egy pardavimárta??? Miért számít jobban egy muszlim, egy migráns, egy határsértő, mint egy magyar polgár??? Ez azért még érdekelne!
Kamp.

paragrafus 2017.08.27. 16:43:42

@Kampfer: A magánvéleményedben másnak még a halálát is kívánod.
Szégyen ez a szélsőséges gondolkodásmód, ez az érdemi tartalom nélküli érték(telen)rend.
Az ilyen szélsőséges szemlélettől kell megvédeni az országot, a társadalmat. Ez az igazi tragádia az emberiségre, nem a menekültek.
Gyülöletkampány magas fokon.....
Kíméletlenül átgázolsz másokon, mások jogain, csakhogy a saját beszűkült és korlátozott látásmódodat alátámaszd. Te tényleg szembemész a forgalommal az autópályán.
Te akarod megmondani, hogy ki érdemesült arra, hogy embernek tekintsék. Iszonyatos, ahogy gondolkodsz.
Amíg képes vagy (akár csak elvileg is) a kollektív bűnösség elvében gondolkodni, nota bene, még alkalmazni is, addig nincs semmilyen erkölcsi alapod arra, hogy vitasd azt, hogy te a diktatúrát tartod életképes rendszernek. A kommentjeiddel mindenesetre ezt támasztoddal alá.
És én nem értenék egyet azzal, hogy a T. Bírónő töröljön téged.
Maradjanak csak a beszólásaid.
Elrettentő példaként.....

Kampfer 2017.08.27. 18:50:36

@paragrafus: "A magánvéleményedben másnak még a halálát is kívánod."

Idézheted...! Hol írtam ilyet? Azt írtam, sajnálom, hogy még így ténykedhet ez a nő és tény, hogy sajnálom, hogy él...! Ez egy vélemény. Tett érte! Sőt! A közvetlen életteremre is hatása volt annak, amit tett és a családom életére is! És az, hogy emberek (valóban) egymás halálát, szenvedését kívánják, mára sajnos annyira alap, mint ahogy a nap fölkel. Magam is és egy rakás másik polgár akár hetente megkapjuk, mikor hajnalban a buszra várva a kéregetők kívánják hogy dögöljünk meg és cigányasszonyok szórják ránk az átkot! Persze, ez se téged, és senki mást sem érdekel, csak azt, aki kapja! Te ezt ignorálod, sőt! Számodra előbbre való a cigányasszony és a kéregető joga, mint azok, akik a munkába indulván ezzel nap, mint nap szembesülnek! De autóst is láttam már megdobálva, megátkozva és 'qrvaanyázva' csak azért mert nem húzta le az ablakot hobóéknak! Megdöbbenhetsz ezen, de akkor csak a saját naivitásod árulod el, vagy csak hitelesen játszod a döbbentet...?

"Szégyen ez a szélsőséges gondolkodásmód, ez az érdemi tartalom nélküli érték(telen)rend."

Szerinted szégyen, szerintem pedig pragmatikus és célszerű. Továbbá indokolt is. Az élet sajnos igazolja a létjogosultságát. Az, hogy a tartalmat nem látod benne, az pedig rólad szól, a te korlátoltságod bizonyítéka.

"Az ilyen szélsőséges szemlélettől kell megvédeni az országot, a társadalmat. Ez az igazi tragádia az emberiségre, nem a menekültek."

Nyilván rengeteg migri kapott tőlem pofont, haslövést és egyéb finomságot, igaz? Nyilván én tettem tönkre gazdák százainak a földjeit, a termését és tettem tönkre tanyákat! Nyilván én vágtam haza a városok közterületeit, én gázoltam halálra embereket, én lőttem ronggyá franciákat a kávéházakban és én robbantottam föl egy rakat belgát is! Sőt! A finn nőket is én késeltem le...! Nyilván ez a gondolkodás tehet róla, hogy államok tucatjai kapkodnak a szolgálataikhoz és fegyveres erőikhet, ha rendet kívánnak teremteni a városaikban! És nyilván az én gondolataim juttattak kórházba és siralomházba európai polgárok százait! Nem a migránsok (tökmindegy, hanyadik generációsok...)! Ember! Kapj már a fejedhez szerintem!

"Gyülöletkampány magas fokon..."

Vagy csak a tények este hétkor...?

"Kíméletlenül átgázolsz másokon, mások jogain, csakhogy a saját beszűkült és korlátozott látásmódodat alátámaszd."

Ostobaságokat írsz! Senkin sem gázoltam át eddigi életem során! Miattam még nem került sem kórházba, se bíróságra, se siralomházba senki sem! Ellenben vertek már el ok nélkül cigányok (nyolcan kettőnket), törték már föl a nyaralót úgy, hogy az összes ablakot betörve, villanyt égve hagyva, minden mást tönkretéve hagyták ott a házat (igen, elkapták őket a rendőrök, ők is azok voltak...)! Törték már föl az autómat! Két éve hazavágták hónapokra a lakókörnyezetemet, miközben a rendőrök csak annyit mondtak a lakóknak, hogy annyit tehetnek, hogy megpróbálják őket 'elválasztani' tőlünk, de mást nem tehetnek! Szóval te nekem úgy írkálj ilyeneket, hogy gőzöd sincs se a tapasztalataimról, sem az utamról és sem az előzményekről! Persze, írj amit akarsz, rólad szól, nem rólam...

"Te tényleg szembemész a forgalommal az autópályán."

Lehet. Mégis én tudom leolvasni a táblákat és nem azok, akik 'szembejönnek'! Na? Akkor biztos, hogy az a néhány a hülye, aki velem egy irányba megy??? Vagy esetleg a többi, aki téged követ?

"Te akarod megmondani, hogy ki érdemesült arra, hogy embernek tekintsék."

Ezt is idézhetnéd! Eszemben sincs! A szememben az az ember, aki úgy tesz, úgy él és úgy gondol, mint egy ember! Az lehet, hogy ebben nem ugyanazt gondoljuk helyesnek és emberinek, de ez engem nem frusztrál!

"Iszonyatos, ahogy gondolkodsz."

Szerinted. De a gondolataim miatt még nem halt meg egyetlen európai sem!

"Amíg képes vagy (akár csak elvileg is) a kollektív bűnösség elvében gondolkodni, nota bene, még alkalmazni is, addig nincs semmilyen erkölcsi alapod arra, hogy vitasd azt, hogy te a diktatúrát tartod életképes rendszernek."

Minden alapom megvan rá, hogy vitatkozzam veled! Az, hogy egyetlen migrit sem tartok indokoltnak ide beengedni, az nem jelent kollektív bűnösséget! Azt írtam le és azt gondolom, hogy ide nem szabad őket beengedni, semmi szükség rájuk! Ez nem azt jelenti, hogy bűnösök! Ha illegálisan bejönnek, akkor bűnözők! Ezt írtam. Szövegértés...?

"A kommentjeiddel mindenesetre ezt támasztoddal alá."

Vagy te ennyit voltál képes megérteni belőlük.

"És én nem értenék egyet azzal, hogy a T. Bírónő töröljön téged."

Ezt majd bírónő eldönti. Szerintem eddig is elég korrekt és konzekvens volt.

"Maradjanak csak a beszólásaid."

Egyetértek. Maradjanak! :-)

"Elrettentő példaként..."

Akár... Vagy tanulságként???

Hidd el, nagyon messze vagy te attól, hogy alapigazságokat kinyilatkoztass! Szerintem... Én magánvéleményemet írtam le. Egyszerű állampolgárként. Hogy te mindenáron jogászként közelíted meg, a te dolgod, ezzel nincs bajom. De nem vagy mindentudó guru!
Üdv: Kamp.

paragrafus 2017.08.27. 23:20:51

@Kampfer:
"@paragrafus: "A magánvéleményedben másnak még a halálát is kívánod."
Idézheted...! Hol írtam ilyet? Azt írtam, sajnálom, hogy még így ténykedhet ez a nő és tény, hogy sajnálom, hogy él...! Ez egy vélemény."

Kampfer 2017.08.26. 18:38:23
....."és szigorúan személy szerint azt is sajnálom, hogy ez a pardavimárta még egyáltalán szabad és él!"....

paragrafus 2017.08.27. 23:44:34

@Kampfer:
- "Kíméletlenül átgázolsz másokon, mások jogain, csakhogy a saját beszűkült és korlátozott látásmódodat alátámaszd."
Ostobaságokat írsz! Senkin sem gázoltam át eddigi életem során! - ....."Minden alapom megvan rá, hogy vitatkozzam veled! Az, hogy egyetlen migrit sem tartok indokoltnak ide beengedni, az nem jelent kollektív bűnösséget! Ezt írtam. Szövegértés...?"....Azt írtam le és azt gondolom, hogy ide nem szabad őket beengedni, semmi szükség rájuk! Ez nem azt jelenti, hogy bűnösök! Ha illegálisan bejönnek, akkor bűnözők!
- "Szégyen ez a szélsőséges gondolkodásmód, ez az érdemi tartalom Miattam még nem került sem kórházba, se bíróságra, se siralomházba senki sem!"
nélküli érték(telen)rend."
Szerinted szégyen, szerintem pedig pragmatikus és célszerű. Továbbá indokolt is. Az élet sajnos igazolja a létjogosultságát. Az, hogy a tartalmat nem látod benne, az pedig rólad szól, a te korlátoltságod bizonyítéka".....

Kampfer 2017.08.26. 18:38:23
.....'Amíg AKÁR CSAK EGY koszlidérc is be akarna jönni, az válsághelyzet, addig KELL a törvényi háttér, a kerítés, az aknamezők is (kellenének) és a géppuskások!".....

"Miattam még nem került sem kórházba, se bíróságra, se siralomházba senki sem!"
Te rögtön a föld alá akarod őket juttatni

"Azt írtam le és azt gondolom, hogy ide nem szabad őket beengedni, semmi szükség rájuk! Ez nem azt jelenti, hogy bűnösök!"
Akkor minek az akna és a géppuska? Méghogy te nem akarsz rajtuk átgázolni?

..." Ha illegálisan bejönnek, akkor bűnözők! "...
Azért bűnözők, mert (szerinted) illegálisan jönnek be? Mi ez, ha nem a kollektív bűnösség elve? Te kollektívan alapból bűnösnek kiáltod ki mindegyiküket.
És akkor erre az akna és a géppuska lenne a válasz?
Méghogy nem diktatúrában gondolkodsz?
Na, hogy is állunk azzal a szövegértéssel?

Kampfer 2017.08.28. 09:01:15

@paragrafus: Figyelj! Neked tényleg szükséged volna némi további képzésre! Már ami a szövegértésed és az olvasást illeti. Megértem én az indulatot benned, de ettől még maradjunk meg a tárgynál!

Az idézett szövegeket is sikerült összekeverned, így megpróbálom a te szavaid kiszűrni és úgy értelmezni, amit írtál. Tehát:

Az, hogy valakivel kapcsolatban azt írom, hogy 'dögöljön meg...' (vagyis a halálát kívánom), illetve azt írom, hogy 'sajnálom, hogy így tevékenykedhet, sajnálom, hogy él...', nos ez két külön történet! Az egyik egy kívánság (szeretném, ha bekövetkezne valami, történjen valami ezért), míg a másik egy érzés, amit valami kiváltott. Vékony a kettő között a választóvonal, de ott van. Nem hiszem, hogy észreveszed... Továbbá ez utóbbi semmiféle külső hatást vagy eseményt nem feltételez, de írhattam volna azt is, hogy a hűtőben van a pezsgő egy adott hírre (ahogy pl. a 'martinsulc' gutaütését is megünnepelném egy jófajta vörösborral)! Talán így érted a különbséget, bár nem hiszek benne... Mindegy, te dolgod.

"Te rögtön a föld alá akarod őket juttatni"

Mondom, hogy gond van a szövegértéseddel, ember!

Az, hogy azt írom, hogy egyetlen migrit sem szabad beengedni, mert semmi szükség rájuk itt, nem tekintendőek menekülőknek, továbbá súlyos kockázatot jelentenek, nem jelenti azt, hogy kollektíven bűnösnek tekinteném őket! Ez a kettő NEM ugyanaz! Egyszerűen csak meg kell akadályozni, hogy be tudjanak jönni. Ennyi. Amennyiben ezt mégis megteszik és illegálisan átlépik a határt, akkor bűnözők! Már a törvény szerint is annak tekintendőek. Ennyi. És szerinted mire való a kerítés, a műszaki zár, érzékelők, fegyverek és katonák? Arra, hogy ezt megakadályozzák, illetve kellő elrettentő erőt mutassanak fel! Amiről te beszélsz, az simán annyi lenne, hogy mindenkit leszednek, akit csak meglátnak (amit már csak magyar területen tehetnének meg a katonák)! Talán kaptál anno katonai kiképzést (én kaptam és adtam is 16 őrszolgálatot), akkor pontosan tudod, mi egy őr és egy járőr feladata, mikor és hogyan használhat fegyvert! Mit jelent a mozgási körlet és a járőr útvonala fogalom, mit jelent az 'esemény' és a 'nyílt támadás' fogalma, hogyan kell és lehet fegyvert használni! Ha ezt nem tudod, akkor gőzöd sincs róla, mit és hogyan tesz egy határőr vagy katona! Egyes esetekben egyáltalán nem használhatja a fegyverét, máskor kötelező! Amit nemrég a spanyol határon láthattál a médiában, egyértelműen egy olyan eset, amikor teljesen elfogadott a fegyverhasználat! A spanyolok nem tették... Sajnos csak pár nap telt el, amíg tapasztalhatták egy lehetséges következményét ennek a politikának. Emberélettel fizettek egy politikáért. Nem közvetlek ok-okozati összefüggés volt a két esemény között, de a tendenciákat, a jelenséget és a következményt jól mutatta. Emberélettel fizettek... Sajnos! Nem kevéssel!

"Akkor minek az akna és a géppuska? Méghogy te nem akarsz rajtuk átgázolni?"

Látod??? Mondom én, hogy alapvető szövegértési gondokkal küzdesz! Ha én akarnék átgázolni rajta, akkor nem aknamezőt használok, mert az aknamező egy területvédelmi műszaki berendezés. A nevében van a célja! Ha én akarok átgázolni rajtuk, akkor más eszközt, támadóeszközt használok. Úgymint: páncélos és gépesített gyalogsági erőket, csatarepülőket és csatahelikoptereket, bombázó- vagy közepes hatótávolságú tüzérségi- és rakétaerőket. A műszaki zárnak az a lényege, hogy azt gátolja meg, hogy a kívül tartott erők gázoljanak át rajtunk! Emlékezz a szlovén-osztrák határon látott jelenetekre '15-ből! Egy műszaki zár ezt akadályozza meg. Erővel, ha kell!

"Azért bűnözők, mert (szerinted) illegálisan jönnek be?"

Ha illegálisan jönnek be, akkor (nem csak szerintem) igen, bűnözők. Aki úgy jött át, az igen. Tehát már eleve nem kollektív a bűnösség. ARRA vonatkozik, AKI illegálisan jött be.

"Te kollektívan alapból bűnösnek kiáltod ki mindegyiküket."

Mindegyiket, aki illegeláisan jött be. Igen, bűnözőként kezelendő a törvény szerint is. Tehát NEM MINDEGYIKET, csak azt, amelyik a műszaki záron át illegálisan jött be. Az törvényt sértett, tehát úgy is kezelendő.

"És akkor erre az akna és a géppuska lenne a válasz?"

Igen. Pontosan! Ez a berendezés lényege. Megakadályozza a bűncselekményt, szavatolja a védett terület biztonságát és az államhatár rendjét. Az átkelőkhöz terelje a forgalmat. Ha ezt megérted, mindent megértesz a problémával kapcsolatban.

Szerinted a migri problémája a fontosabb. Szerintem pedig a hazai polgároké!

"Méghogy nem diktatúrában gondolkodsz?"

Ha szerinted a diktatúra ismérve a határzár és a határellenőrzés, valamint a műszaki védelmi berendezések, akkor nagyobb gondokkal küzdesz, mint eddig hittem! De ez ismét rólad szól, szerintem kezdj el szemlélődni a világban! (Ajánlott 'irodalom': USA, Izrael, Spanyolország, Ausztrália, Bulgária, Görögország - csupa diktatúra, igaz?)

"Na, hogy is állunk azzal a szövegértéssel?"

Hááát, téged olvasva épp ugyanott, ahol szombaton... De, ahogy írtam is már neked, ez engem kevésbé frusztrál.

Üdv: Kamp.