Utolsó kommentek:

Unerwünschter Gast 2020.07.29. 15:23:42

@apro_marosan_petergabor: Igen, abban teljesen egyetértünk, hogy minden kis tudásmorzsa előbbre visz valamivel.

Azonban a nap nekünk is és a gyerekeknek is 24 órából áll. Ebbe bele kellene férnie a tanulásnak, a pihenésnek, a családi életnek, a szórakozásnak, a portnak. A tanuláson belül pedig az irodalmon kívül még sok mindennek.

Meg lehet tanulni, hogy ki volt Petőfi anyja. Ezzel esetleg túl lehet jutni egy vetélkedőben az első fordulón, aminek a végkifejlete úgyis csak a szerencsén múlik majd. De egyébként Petőfi költészetének megértésében, sőt a versek megértésében egyáltalán semmi jelentősége nincs.

Nem azért nem kell a lexikális tudást gyarapítani, mert teljesen haszontalan, hanem azért, mert összességében nem fér bele az időbe és a szükséges képességek elsajátításához nem elengedhetetlen..

Hogy miért nem ismert jobban a magyar irodalom, abban nagyjából egyetértünk.

Amit nem értek, hogyan jön ide Szerb Antal. Ő egy irodalomtudós és író volt. Hogy miről és mennyit írt, az az ő szuverén döntése volt. Ahogy Lomnicinek is meg van a joga, hogy alkotmányjoggal foglalkozzon. Senki nem veti a szemére, hogy nem foglalkozik munkajoggal. Legfeljebb nem őt tanítják munkajogi kurzusokon.

Tudtommal az irodalomtörténetet sem Szerb Antal alapján tanítják. És Szerb Antal sem mint irodalomtörténész, hanem mint író került ki a tantervből.(Ha jól tudom Az utas és a holdvilággal volt benn). Mert az én időben szintén nem volt benne.

Bejegyzés: A cipész meg a kaptafája, kis Lomnici kultúrája

apro_marosan_petergabor 2020.07.29. 12:25:16

@Unerwünschter Gast:
Ha jól értem, ebben egyetértünk:
"A tézis az, hogy a gondolkodás képességét konkrét anyagon lehet csak elsajátítani. De az ehhez feltétlenül szükséges lexikális/konkrét anyagon túl nem kell többet tanítani (vagy inkább megkövetelni)."
/..talán nem kellene, de azért ideírom a biztonság kedvéért, idevágó megjegyzésem erősen gúnyos volt, egyszerüen szamárságnak - vagy tervezett rosszindulatnak, gonosz számításnak - gondolom, az alapismeretek nélküli gondolkodási képességre nevelést.../
Akkor már csak az "ehhez feltétlenül szükséges lexikális/konkrét" anyag mibenlétét kell meghatározni. Ebben azért lehetnek erős véleménykülönbségek...:)
Másrészt - és ezt általános ismeretelméleti elvként mondanám - minden tárgyi tudási többlet hozzátesz valamit a gondokodási, a helyes következtetésekre jutási képességünkhöz. Tehát a tehetjük, gyüjtögessük csak bátran és szorgalmasan a tudás morzsáit.
xxx
"Azt például én is meg tudom ítélni, hogy a magyar irodalom világirodalmi jelentősége a Lajtán túl alig mérhető."
Szintén laikusként hozzáteszem, ennek nem a magyarirodalom minősége az oka, hanem nyelvünk egyedisége, alacsony elterjedtsége.
Jómagam kedvelem a magyar és világirodalmat egyaránt, s bátran állítom, egy milliméterrel sincsen lejjebb a színvonala, sőt.
Ezért Szerb 500 oldala nem sok rá, A polcomon mellette van - a teljesség minden igénye nélkül a neves 6 kötetes spenót (A magyar irodalom története), kötetenként 4-900 oldallal...
Szerb pedig a Lajtán innen élt.

Bejegyzés: A cipész meg a kaptafája, kis Lomnici kultúrája

Unerwünschter Gast 2020.07.29. 12:02:48

@apro_marosan_petergabor: "Azért valljuk be, ez nem egy nagy dráma - már csak azért sem, mert a legmodernebb libero-iskolatudósok szerint tulajdonképpen semmit sem kellene megtanulni nyers ismeretként, mert a gondolkodás képessége csak a fontos, a többi elérhető, beszerezhető a neten (a könyvtárakat már meg sem említik - tudjuk, ezekre már Vörösmarty is haragudott)."

Majdnem. Kivéve, hogy a gondolkodás képessége a fontos és nem " gondolkodás képessége csak a fontos".

A tézis az, hogy a gondolkodás képességét konkrét anyagon lehet csak elsajátítani. De az ehhez feltétlenül szükséges lexikális/konkrét anyagon túl nem kell többet tanítani (vagy inkább megkövetelni).

Még konkrétabban. Ha a 19. századi regényekről tanítanak, akkor lehet választani Jókai Mór, Jósika Miklós, Kemény Zsigmond, stb. között. De akár lehet külföldi is. De nem feltétlenül kell foglalkozni az összessel.

Bejegyzés: A cipész meg a kaptafája, kis Lomnici kultúrája

Unerwünschter Gast 2020.07.29. 09:58:53

@apro_marosan_petergabor: "S.Zs. valami susztert s kaptafát emleget, utalva rá, hogy Lomnici nem bölcsész, saját magánál, mint kritikusnál, könnyedén átugrik e tényen."

Valamennyire mindenki "irodalmár". Lomnici viszont Szerb Antalról és még sokakról alkot sommás véleményt, akik hivatásos irodalmárok.

Sándor Zsuzsa viszont nem irodalmárként a nem irodalmár Lomniciről alkot véleményt. És Lomnicivel szemben megmarad azon a kereten belül, ami laikusként is belátható.

Azt például én is meg tudom ítélni, hogy a magyar irodalom világirodalmi jelentősége a Lajtán túl alig mérhető. Ehhez képest Szerb Antal közel 500 oldala igencsak becsülendő.

Bejegyzés: A cipész meg a kaptafája, kis Lomnici kultúrája

apro_marosan_petergabor 2020.07.28. 19:01:51

Ifjú Lomnicinek joga és lehetősége van véleményt mondani Szerbről, akárcsak Sándor Zuszsának mindkettőjükről. Tudtommal egyikük sem irodalmár, de nézve a mai posztmarxista bölcsészvonal harmatgyengeségét, ez akár még előnyükre is válhatna.
Lomnicinél ez így is van.
S.Zs. valami susztert s kaptafát emleget, utalva rá, hogy Lomnici nem bölcsész, saját magánál, mint kritikusnál, könnyedén átugrik e tényen.
Sándor Zsuzsa nemigen tud elszakadni szadeszes kötődésétől sem, pedig a párt már jó tíz éve darabokra szakadt, de inkáb foszlott, rohadt - milliárdos adósságot maga után hagyva. Ebből a tényből a valóban szabad elme le tudja vonni a tanulságot - mint mondtam, a valóban szabad elme...
Liberális?
Az utolsó liberálisra kicsit is hajazó véleményt a "jó" Fodor Gábortól hallottuk, akinek ezzel a véleményével egyet is lehetett érteni: "...nem értek veled egyet, de mindent megteszek, harcolok azért, hogy ezt a véleményedet szabadon elmondhasd..." (anno Voltaire mondott ilyesmit...)
Hová jutottunk már ettől... a píszí, a libero-bolsevik véleményterror fokozatosan minden más véleményt elpusztítani igyekszik - nem véletlenül hívom az úgynevezett liberálisokat liberoknak, ami jellegében (nem hangzásában) közelebb áll a pelenkához, mint a valódi liberalizmushoz...
Az is érdekes, hogy a bírónő statisztikai alapokon próbálja levezetni az egyes nemzetek irói tehetségének numerusát a lakosság számából (ezzel Szerb Antal világ és magyar irodalom értékelő karakterszámát helyeselve s védve) - minden bizonnyal érdekes számokra juthatnánk így, mondjuk Afrikát Európával, vagy Kenyát a csehekkel össze vetve...
Szerb kikerült a Nemzeti Alaptantervből?
Azért valljuk be, ez nem egy nagy dráma - már csak azért sem, mert a legmodernebb libero-iskolatudósok szerint tulajdonképpen semmit sem kellene megtanulni nyers ismeretként, mert a gondolkodás képessége csak a fontos, a többi elérhető, beszerezhető a neten (a könyvtárakat már meg sem említik - tudjuk, ezekre már Vörösmarty is haragudott).
Vagy mégsem? - Ez persze úgy marhaság, ahogy van.
(Valóban boldog lenne az ultralibero agymosó-csapat ebben az esetben, hiszen a manipulált neten bármivel, vagy annak az ellenkezőjével is el lehetne kábítani a stabil alapismeretek nélkül, tudás és etikai gerincmentesen kóborló szavazógép alkatrész jelőlteket...)
Másrészt Lomnicinek - ez nem csak a témával kapcsolatos megmozdulásának értékelésével - van átlátása, a bírónőt ebben szadeszes gondolatvilága megakadályozza, röghöz köti - nem tud szabadulni az álliberális - de inkább bolsevik dogmáktól.
(Sajnos ez a pártosság ítélkezésében is tettenérhető volt.)

Bejegyzés: A cipész meg a kaptafája, kis Lomnici kultúrája

Unerwünschter Gast 2020.07.28. 17:13:09

@sas70: Senki sem teljesen független és objektív. Még a hentes sem. Ha szépen mosolyogsz rá vagy egyszerűen emberszámba veszed, akkor kevesebb mócsing lesz a húsban.

De a google már írja a bírósági AI szoftvert. Mindenki beledobja az iratait és majd kidob egy ítéletet.

Viszont törekedni kell az objektivitásra és el kell vetni minden olyan törekvést, ami ez ellen hat.

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

Kampfer 2020.07.28. 13:52:46

@sas70: "A felhozott példád, pont olyan amit mindenképpen kerülni kellene!"

Igaz. De a jelenlegi politikai-társadalmi környezetben ez esélytelen (szerintem).

"Nyilván egyetlen bíró sem lehet teljesen objektív és teljesen független sem..."

Ez az alapállás. Ha ezt megértjük, innen már csak egy lépés megérteni azt, hogy a bírónak és az ügyvédnek, ügyésznek is vannak kötődései, politikai irányultsága és személyes tapasztalatai. Ez pedig a nyitott ajtó a politikai értelemben vett részrehajlás felé.

"Ha azonban még a politika is rátelepszik és belenyúl a bíró munkájába..."

Szerinted nem nyúlt bele már akkor, amikor a 'pardavimárták' szakmányban jártak 'érzékenyíteni' a bíróságokra??? Az nem beavatkozás a politika részéről? Mert ha kiegyensúlyozottak akartunk volna lenni, akkor a Magyar Gárda vagy akár hasonló hagyományőrző szervezet is járhatott volna 'érzékenyíteni' a bíróságokra. És mégis a 'pardavimárták' jártak oda!

"...visszaérkezünk az 50-es évek irányított ítélkezéseihez, ami egy rémálom lenne!"

Korábbi vitáink során már írtam neked, hogy két, egymással össze nem egyeztethető és egymással ellenséges nézet vív harcot nem csak itthon, de nemzetek felett átívelve. És ezek mentén olyan törésvonalak húzódnak, amelyek a jogszolgáltatást is keresztül vágják. Nem hiszem, hogy egy globalista (liberális/baloldali stb.) bíró ugyanúgy ítél meg egy hozzá politikailag közelálló elkövetőt vagy bűntettet, mint egy konzervatív (nemzeti/radikális/szuverenista/náci) elkövetőt vagy ilyen indíttatású cselekményt. Kizártnak tartom az objektivitást, természetesen a másik irányba is. Ami engem illet, annak tudok örülni, hogy jelenleg immár a jogszolgáltatásban is elkezdődhet valami, ami a baloldali és csatolt politikai nézetek háttérbe szorulását fogja eredményezni.

Mielőtt még (jogosan) vádolnál azzal, hogy ez az elfogultságom elfogadhatatlan egy tiszta polgári és demokratikus/jogállami társadalomban, előre szólok, hogy pontosan tudom. :-) Ennek ellenére, a személyes tapasztalataim okán gondolom így és az ember alapvető jelleme miatt nem is hiszek a fent említett eszményekben és társadalmakban. Azt látom, hogy ez csak elmélet. A gyakorlat pedig valami egészen más.

"Nem azért szenvedték meg az emberek a rendszerváltást, hogy 30 évvel később, ugyan az legyen!"

Ez valid. A reményeik és a hiú ábrándjaik (ábrándjaink) kergették őket (minket) oda, hogy megszenvedjük, majd utána kijózanítson bennünket a 'piac', a 'kereslet-kínálat', az 'értékarány', a 'demokrácia' (többség önkényuralma), a 'szabadság' (szabadosság?) és a 'jogállam' (jogászparadicsom) valósága. Míg az egyszerű átlag választó már annyi védelmet sem remélhet, mint az átkosban...
Kamp.

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

sas70 2020.07.28. 11:23:43

@Kampfer: A felhozott példád, pont olyan amit mindenképpen kerülni kellene!
Nyilván egyetlen bíró sem lehet teljesen objektív és teljesen független sem, az emberi tényezők miatt. Ha azonban még a politika is rátelepszik és belenyúl a bíró munkájába, akkor visszaérkezünk az 50-es évek irányított ítélkezéseihez, ami egy rémálom lenne!
Nem azért szenvedték meg az emberek a rendszerváltást, hogy 30 évvel később, ugyan az legyen!

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

Unerwünschter Gast 2020.07.28. 07:51:48

Az, hogy ugyanabban az ügyben eltérő, sőt néha ellentétes ítéletek születnek, nem jelenti automatikusan azt, hogy akár az egyik, akár a másik alapvetően hibás lenne. (És ha igen, akkor vajon melyik a hibás).

Csak azt jelenti, hogy a jog nem teljesen egzakt tudomány, nem egy matematikai képlet, ahová beszórjuk az adatokat és kijön az eredmény.

A bíróságnak elég sok dolgot kell mérlegelnie. És főként abban döntenie, hogy mely bizonyítéknak hisz és melyiknek nem.

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

bankvezér 2020.07.27. 21:59:23

@bankvezér: Egészen érthetően leírtam, hogy például az ugyanabban az ügyben hozott eltérő ítéletekre alapozva is meg lehet állapítani, hogy hibás ítéleteket is hoznak a bíróságok.
Ha te ezt mégsem értetted meg, akkor túlbecsültem a képességeidet.
És ha úgy érzed, hogy nem válaszoltam neked valamire, az csak azért van, mert nem érted a választ.
Ez van, Így jártál. Nem tudok neked segíteni, dolgozz továbbra is a mezőgazdaságban!

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

Unerwünschter Gast 2020.07.27. 21:48:01

@bankvezér: "A kérdés az, hogyan kellene átalakítani a (i)gazságszolgáltatás, és azon belül a bíróságok munkáját, hogy jogszerű igazságos, tisztességes ítéleteket hozzanak a bírók?
Ugyanis az eddigi munkájukat is súlyos kritikával kénytelen egy békés, polgár illetni."

Ezzel indítottál. Ez viszont magyarul azt jelenti, hogy a bírák nem jogszerű, nem igazságos és nem tisztességes ítéleteket hoznak.

És nem válaszolsz arra, hogy ezt mire is alapozod.

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

bankvezér 2020.07.27. 21:12:07

@Unerwünschter Gast: :
Azt te állítod, hogy rendszeresen hibás ítéletet hoznak.
Én ezzel szemben azt állítom, hogy az ítéletek egy része hibás.
Tehát ne akard a saját véleményedet rám kenni!
És mert az állításod hazug, azaz alaptalan, így tulajdonképpen értelmét veszíti a provokáló kérdésed is.
A hozzád hasonló agyban gyengék rendszeresen előadják azt a hazugságot, hogy a bíróságok függetlenségét az bizonyítja, hogy a különböző fokú bíróságok ugyanabban az ügyben néha egymástól eltérő, esetleg ellentétes ítéletet hoznak. Nos ez a jelenség azt is bizonyítja, hogy a bíróságok ítéletének egy része hibás. Ugyanis két eltérő ítélet esetében nem lehet mindkét ítélet hibátlan.
Na most, ha ezt eddig sikerült megértened, akkor tőled ez szép teljesítmény.
Egyébként szeretnélek megkérni, hogy hanyagolj engem. Én már csak Sándor Zsuzsa válaszát várom az első hozzászólásomban feltett kérdésemre. Vagyis : "A kérdés az, hogyan kellene átalakítani a (i)gazságszolgáltatás, és azon belül a bíróságok munkáját, hogy jogszerű, igazságos, és tisztességes ítéleteket hozzanak a bírók? "

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

Unerwünschter Gast 2020.07.27. 20:49:15

@bankvezér: Remek önjellemzést adtál.

Azonban én továbbra is várom, hogy miből gondolod, hogy a bíróságok rendszeresen hibás ítéleteket hoznak.

Hangsúlyozom, hogy hibásat és nem olyat, amit valakik valamiért vitatnak.

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

bankvezér 2020.07.27. 20:21:45

@Unerwünschter Gast:
"Eszerint úgy gondolod, hogy te minden esetben tévedhetetlen vagy és biztosan tudod, hogy mi a teljes és megfellebezhetetlen igazság."

Nem tudom de nem is kell tudnom.
Most például annyi is elég, hogy már tudom, te csak azért szólsz hozzá, hogy kötözködhess, hogy valakit lenyomhass. Hogy elvegyed a kedvét másoknak attól, hogy az adott témában bármit megbeszéljenek. Persze nem vagy egyedül a "magad szakterületén", az előző poszt alatt egy profi elmeháborodott lépett az " önmegvalósítás útjára".

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

Kampfer 2020.07.27. 18:25:00

"A magyar bíróságok függetlenségének kormányzati felszámolása évek óta tart, a folyamatnak vannak jól látható, illetve szándékosan elrejtett elemei."

Tisztelt bírónő!

Mikor létezett valaha is 'független' jogszolgáltatás vagy független újságírás? Volt ilyenre példa egyáltalán? Ahogy azt föntebb @sas70: társunk is írta, mindig is része volt az emberi tényező. Része volt a politika és része volt a pénz is. Ahogy a gazdaságot is, a politikát is áthatja a korrupció, úgy a jogszolgáltatást és az újságírást is alakítja a politikai kötődés. Törekedni lehet a minimalizálására, de fölszámolni lehetetlen. Ezt már évezredek tapasztalatai bizonyítják.
Tegye szívére a kezét, bírónő! Sanszos, hogy Ön sem volt, nem lehetett teljes mértékben független ítélkező. Továbbá hogyan lehet független az az ítélkező személy, akit 'civil' szervezetek 'érzékenyítenek'??? Az 'érzékenyítés' ténye nem mond ellent a függetlenség jogos elvárásának? Dehogynem! Egy hosszú balliberális időszakot követően egy azzal ellentétes (ellenséges?) irányzat érvényesül. Ennek vannak gazdasági, politikai következményei és a jogrendszerre és a jogszolgáltatásra is hat. A többi csak elmélet.

"Platón egyetlen mondata is jelzi: abszolút hatalmat még erényes embernek sem szabad adni."

Ezt nemrég a 'zunijóban' úgy fogalmazta meg néhány politikus, miszerint 'Isten óvjon minket az erős vezetőktől'. Nos, tömegek tapasztalata pedig azt mondatja: 'Isten óvjon minket a gyenge vezetőktől!'

"Úgy vélem, Orbán Viktor elégedett lesz az év végén, amikor lejár Darák Péter mandátuma."

Egyetértek bírónővel, ezt magam is így gondolom.

A független jogszolgáltatás és a független sajtó számomra olyan, mint az ideális tranzisztor. Le van írva pontosan, milyennek kell(ene) lennie, hogyan kell(ene) működnie. És az elmélet szépen összeáll. Majd úgy folytatódik a tananyag, hogy ilyen a valóságban nem létezik, helyettesítő képek próbálják matematikailag leírni, hogy hogyan működik a valóságos. Aminek csak távoli ködbevesző alakja hasonlít az 'elméletben' meghatározotthoz. Nem akar a kormány és a politikai elit baloldali, liberális, uniós kötődésű bírákat, alkotmánybírákat és jogászokat. Ez a tény. Ez sokakat biztosan zavar, másokat kevésbé. És sokak ennek nagyon örülnek. Magam is. A jövő majd megmutatja, hogy ez egy jó irány volt-e a magyarság számára, vagy nem. A jelenlegi tapasztalatok szerint a kisebbik rossz választás.
Üdvözlettel: Kampfer

@sas70: "Az igazságszolgáltatás rendszeréből, soha nem lehet teljesen kizárni az emberi tényezőt, de azért törekedni kell rá!"

Ez igaz.

"Ha viszont még politikai is bele folyik, iszonyatos katyvasz lesz belőle."

Ez is igaz. A kérdés csak az, vajon mikor volt ilyen 'ideális' állapot a magyar jogszolgáltatásban?

"...nem az döntené el a kártérítés nagyságát, hogy mennyibe kerül a karosszéria elem és a lakatos munkája, hanem az, hogy milyen a párthovatartozása valakinek!?"

2005-ben egy megállóban ácsorogva tanúja voltam, ahogy egy rendőrautó hátulról telibever egy várakozó Astrát, az pedig egy másik autót. Akkor még kamera és egyebek nem nagyon játszottak. Nos, a tag kérésére én és egy nő jelentkeztünk tanúnak. Nem kellett tanúskodnunk. :-/ És nem az astrás fazon kapta meg a segítséget és a kártérítést... Szóval, mindig voltak és lesznek is 'sötétkékek' és 'világoskékek'.

@Unerwünschter Gast: "Pedig errefelé indulunk."

Valamilyen szinten mindig ott is voltunk. És leszünk is szerintem...
Üdv: Kamp.

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

sas70 2020.07.27. 12:38:53

Az igazságszolgáltatás rendszeréből, soha nem lehet teljesen kizárni az emberi tényezőt, de azért törekedni kell rá!
Ha viszont még politikai is bele folyik, iszonyatos katyvasz lesz belőle.

Milyen "szép" lenne, ha egy gépjármű törésnél nem az döntené el a kártérítés nagyságát, hogy mennyibe kerül a karosszéria elem és a lakatos munkája, hanem az, hogy milyen a párthovatartozása valakinek!?

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

Unerwünschter Gast 2020.07.27. 08:15:47

@bankvezér: "A rosszra és helytelenre általában először felhívom a figyelmet, csak a folyamatosan "nagyon okosaknál" és a mellébeszélőknél nincs türelmem finomkodni."

Eszerint úgy gondolod, hogy te minden esetben tévedhetetlen vagy és biztosan tudod, hogy mi a teljes és megfellebezhetetlen igazság.

Lehet, hogy te vagy az LB elnöke inkognitóban? :-)))

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

bankvezér 2020.07.26. 22:11:24

@Unerwünschter Gast: Úgy látom te tájékozatlan vagy a bíróságok ítéletét illetően. Én nem foglak téged oktatni.
"A saját szakmámban a partvonalról én is bátran lehülyézek bárkit. :-)))" - írod .
Én egyáltalán nem hülyézek le bárkit. Ami jó, és helyes, azt elismerem és kiállok az illetőért. A rosszra és helytelenre általában először felhívom a figyelmet, csak a folyamatosan "nagyon okosaknál" és a mellébeszélőknél nincs türelmem finomkodni.

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc

Unerwünschter Gast 2020.07.26. 21:37:12

@bankvezér: Teljesen mindegy, ugyanez a helyzet a polgári perek esetén. Minden pervesztes azt mondja, hogy a bíró volt hülye.

Az ügyvédek véleménye nem számít, hiszen ők mindíg azt mondják, ami a kuncsaft érdeke.

Az adott esetben bírált bíró meg ugyanúgy tudna nyilatkozni az őt bíráló bíró íteleteiről.

A saját szakmámban a partvonalról én is bátran lehülyézek bárkit. :-)))

Bejegyzés: Most épp a bíróságokat kapja be a kisgömböc